Menu:

Arbitrage          Šķīrējtiesa          Арбитраж

Don't wait for a judgement after your application

Picture
      Arbitrage trial makes a paper work  faster. You have not to wait for  years.
     You need to enclose the arbitrage clause into Your regular contract or sign it as separate document.
     Plz copy/paste Arbitrage clause from this page to Your agreement to make an appeal to our Arbitrage in case of dispute possible.

     RIMPAK Livonija Arbitrage is registered by Latvian authorities and it is listed as an officially granted right  dispute solving body (look at   www.ur.gov.lv to check this).

RIMPAK LIVONIJA ARBITRĀŽA

     Šķīrējtiesa padara tiesāšanās laiku daudz īsāku. Ārpusprocesa šķīrējtiesnešu ietekmēšana praktiski nav iespējama.
     Jums nav jāgaida izpildraksts gadiem ilgi.
     Lietas piekritība atkarīga no līgumslēdzējpušu vienošanās esamības. Šo vienošanos var iekļaut līguma tekstā vai arī sagatavot kā atsevišķu rakstisku dokumentu.
     Šķīrējtiesas atrunas paraugs ir atrodams zemāk. Iekopējet atrunu Jūsu līguma tekstā.

Shorttime and clear decisionmaking
Ātri un taisnīgi rezultāti
Быстрое и справедливое разрешение споров

     Арбитраж (третейский суд) существенно сократит время от начала процесса до исполнительного листа. Исключается внесудебное влияние на арбитров.
     Вам не придется ждать исполнительный лист годами.
     Арбитраж РИМПАК Ливония официально зарегистрирован в Регистре предприятий Латвийской Республики и состоит в  специальном списке третейских судов регистра.
     Подсудность определяется сторонами конфликта, это означает, что в текст договора или в отдельное письменное соглашение необходимо включить судебную оговорку.
     Текст арбитражной оговорки приводится ниже. Скопируйте огворку в Ваш договор.


Arbitrage clause   Šķīrējtiesas līgums    Арбитражная оговорка

     Visi ar šo līgumu saistītie strīdi starp līgumslēdzējām, ievērojot pretenzijas kārtību, ir risināmi šķīrējtiesā RIMPAK Livonija arbitrāža,  atbilstoši tās reglamentam. Ja juridiskajā vai reģistrācijas adresē nosūītītā pretenzija vai cita korespondence starp līgumslēdzējām vai arī  līgumslēdzējai no šķīrējtiesas   tiek nogādāta atpakaļ nosūtītājai, tad šis fakts izraisa tādas pašas sekas, kā ja korespondence būtu sasniegusi adresātu. Strīdu šķīrējtiesa izskata  viena Šķīrējtiesneša sastāvā, kuru izvēlās un ieceļ Arbitrāža atbilstoši savam reglamentam.